Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
2012-2013 н.р.
2011-2012 н.р.
2010-2011 н.р.
2009-2010 н.р.
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА, 2012-2013

Воробей Н. В. Воробей
Наталiя Василiвна

Соцiальний педагог
Сологуб Н. М. Сологуб
Наталія Миколаївна

Психолог


Психолого-соціальний моніторинг,
2012 - 2013 н.р.

Соціально – психологічною службою гімназії протягом 2012-2013н.р. проводились аналітичні дослідження учнів 1-11 класів. На підставі даних досліджень: вивчення рівня розвитку інтелекту, мотиваційної сфери, соціального статусу, особистісних характеристик учнів з урахуванням їхніх реальних навчальних досягнень були складені прогнози як для кожного учня окремо так і для класних колективів.

Соціально-психологічна служба гімназії діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку особистості

Основні її завдання полягають:
у повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей;
у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі вивчення її психолого – педагогічних особливостей.

Для забезпечення цих завдань у 2012-2013 н.р. були проведені такі діагностичні дослідження:
учнів 1-х класів адаптація шестирічок до навчання у школі, дослідження самооцінки, особливостей процесів мислення та емоційно – вольової сфери першокласників;
учнів 4-х класів діагностування процесу колективоутворення, взаємовідносин учнів у класі, та вад особистісного розвитку;
учнів 5–х класів вивчення процесу адаптації молодшого школяра до умов навчання у середній школі (виявлення проблем у спілкуванні, навчанні, реакція на труднощі та невдачі);
учнів 7-х класів вивчення навчальних інтересів та здібностей учнів рівня розумового розвитку з метою надання рекомендацій вибору профілю навчання;
учнів 8-х класів діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;
учнів 10-х класів вивчення адаптації до умов профільного навчання, доцільність ранньої профілізації, психологічного клімату в класних колективах,рейтинг спецкурсів та факультативів, дослідження рівня навантаження;
учнів 8-х класів діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;
вивчення вад особистісного розвитку та соціальної активності учнів 4-х- 11-х класів за допомогою діагностично – проектуючого комп’ютерного комплексу «Універсал».

Аналіз результатів діагностичних досліджень виявив необхідність проведення психологічної корекції окремих груп учнів. У 2012-2013 н.р. було проведено серію занять з елементами психологічного тренінгу для учнів 5-х, 6-х, 7 –х, 8-х, класів це: «Розвиток навичок спілкування», «Спілкування як основний засіб самоствердження особистості» та «Професія, кар’єра, успіх», а також індивідуальні і групові консультації для батьків та учнів

Впродовж навчального року проводилася профілактично – просвітницька робота серед підлітків 5-8класів. В рамках «Години психолога» було розроблено ряд занять за темами:
«Профілактика шкідливих звичок»,
«Емоції і почуття», «Конфлікти»,
«Лідерські якості особистості»,
«Уроки доброти».

З метою створення атмосфери взаємоповаги, взаємодопомоги та співробітництва у сім’ї в роботі з батьками проводились конференції:
для батьків1-х «Адаптація дитини до навчання у школі»;
для батьків 5-х «Психологічні особливості молодшого підлітка, та особливості адаптації до навчання у середній школі»

Консультації - практикуми для батьків 7-х класів «Психологічні аспекти вибору навчального профілю». Також лекції, бесіди на батьківських зборах, де порушувались проблеми сім’ї, особливості спілкування з дитиною, аспекти вікової та педагогічної психології.

Протягом року проводилась просвітницька та розвивальна робота з педколективом гімназії з метою надання допомоги вчителям, класним керівникам у створенні програм індивідуальної роботи з учнями. На науково – практичних семінарах, таких як:
«Стратегії розв’язання конфліктних ситуацій» розглядалися технології поведінки та методи захисту у конфліктних ситуаціях. Психотерапевтичні техніки «рейфремінгу» та «психологічного айкідо» за матеріалами Річарда Бендлера, Джона Гріндлера та М. Литвака.
«Позитивне мислення в професійній діяльності вчителя» за методом «Позитум – підходу» - це новітній гуманістичний напрямок сучасної світової психотерапії (автор Носсрат Пезешкіан ). Позитивний підхід означає справжній, реальний, істинний погляд на конкретну ситуацію з різних позицій. Розширення кругозору за рахунок врахування різних думок. За 40 років свого розвитку, даний метод поширився у Європі та світі, і сьогодні гармонійно поєднує у собі раціональну технологічність Заходу та інтуїтивну мудрість Сходу.
«Шляхи оптимізації взаємодії з родинами» для класоводів початкової школи з елементами казко терапії.

З червня 2009 року співпрацюємо з міжнародною організацією Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki «Spojrz inaczej”, являємось учасниками міжнародного проекту «Безпечна школа – школа без насилля». У рамках цієї співпраці, використовуючи досвід польських та Голанських колег психологів розроблена тренінгова програма з профілактики злості, агресії та насилля у школі для вчителів. У цьому навчальному році проводились тренінги для класних керівників середньої та молодшої школи «Агресія і насилля у школі: методи реагування і профілактики». У наступному навчальному році планується продовжити роботу у даному проекті.

У 2012-2013 навчальному році проводилась науково-методична робота з педпрацівниками та психологами м. Києва.

Проведено науково-практичні семінари на гімназії «Розвиток позитивного мислення на уроках історії» для вчителів історії навчальних закладів Оболонського району.

Протягом 2012-2013 років учні гімназії №143 є переможцями І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з психології та педагогіки:
2012 р. – Осадча Олександра (І місце - район; ІІ місце-місто).
2013 р. – Рижук Вікторія ( І місце – район)

З 2008 року підписано угоду про співпрацю з Київським національним лінгвістичним університетом, у рамках якої на базі гімназії пройшли практику студенти ІV курсу факультету психології.

Опублікований досвід роботи психологічної служби гімназії №143 у фаховому виданні газета «Психолог» за 2012 рік, № 6
«Сім’я як один із факторів відчуження підлітків»;
«Обдаровані діти. Психологічні проблеми розвитку, навчання і виховання».

Соціально-педагогічний патронаж

Соціальним педагогом гімназії серед дітей пільгових категорій проводиться соціальний патронаж (лат. — покровитель, оборонець). Це одна із особливих форм захисту прав особистості, майна недієздатних та інших громадян у випадках, передбачених законом. Патронаж передбачає проведення в домашніх умовах профілактичних, оздоровчих санітарно-просвітницьких заходів, надання соціальних послуг.

Соціально-педагогічний патронаж сімей здійснюється з урахуванням їх віднесення до певних груп (багатодітні, малозабезпечені тощо) на основі спостережень з метою виявлення фізичного та психологічного стану членів сім'ї, характеру батьківсько-дитячих стосунків, забезпечення нормального сімейного виховання.

Досвід роботи свідчить про те, що бесіда і спостереження проходять більш ефективно, якщо батьки заздалегідь проінформовані про візит соціального педагога.

Мета соціального патронажу:
Ознайомлення з матеріальними умовами життя родини, її психологічним кліматом, особливостями поводження дитини в родині.
Визначення рівня педагогічної культури батьків.
Виявлення труднощів, які зазнають батьки у вихованні.
Вивчення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення.
Здійснення колективного, диференційованого й індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу отриманих даних про кожну родину.
Психологічний моніторинг, 2011-2012 н.р.
Психологічний моніторинг, 2010-2011 н.р.
Психологічний моніторинг, 2009-2010 н.р.
Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогічний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
| Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Позакласна та виховна робота | Психологічна та соціальна робота | Галерея |
| Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|