Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
2010-2011 н.р.
2010-2011 н.р.
2009-2010 н.р.
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА, 2011-2012
Воробей Н. В. Воробей
Наталiя Василiвна

Соцiальний педагог
Сологуб Н. М. Сологуб
Наталія Миколаївна

Психолог
Пугіна С. М. Пугіна
Світлана Миколаївна

Психолог


Психологічний моніторинг,
2011 - 2012 н.р.

Протягом 2011- 2012н.р. проводились аналітичні дослідження учнів 1 -11 класів, та науково-дослідницька робота в програмі «Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учня». На підставі даних досліджень: вивчення рівня розвитку інтелекту, мотиваційної сфери, особистісних характеристик учнів з урахуванням їхніх реальних навчальних досягнень були складені прогнози як для кожного учня окремо так і для класних колективів.

Психологічна служба гімназії діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку особистості.

Основні її завдання полягають:
у повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей;
у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі вивчення її психолого – педагогічних особливостей.

Для забезпечення цих завдань у 2011-2012 н.р. були проведені такі діагностичні дослідження:
учнів 1-х класів адаптація шестирічок до навчання у школі, дослідження самооцінки, особливостей процесів мислення та емоційно – вольової сфери першокласників;
учнів 2-х класів дослідження властивостей уваги учнів, функціональних особливостей пам`яті, рівень сформованості шкільної мотивації.
учнів 3-х діагностика рівня розвитку короткочасної механічної пам’яті; розуміння учнями класу складних логіко-граматичних конструкцій; діагностика рівня і характеру шкільної тривожності, визначення мотивів навчання;
учнів 4-х класів діагностування процесу колективоутворення, взаємовідносин учнів у класі, та вад особистісного розвитку;
учнів 5 –х класів вивчення процесу адаптації молодшого школяра до умов навчання у середній школі (виявлення проблем у спілкуванні, навчанні, реакція на труднощі та невдачі);
учнів 7-х з метою надання рекомендацій вибору профілю навчання;
учнів 8-х класів діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;
учнів 10-х класів вивчення адаптації до умов профільного навчання, доцільність ранньої профілізації, психологічного клімату в класних колективах, рейтинг спецкурсів та факультативів, дослідження рівня навантаження;
комп’ютерна діагностика випускників з метою професійного самовизначення.

Аналіз результатів діагностичних досліджень виявив необхідність проведення психологічної корекції окремих груп учнів. У 2011-2012 н.р. було проведено серію тренінгових занять для учнів 1 5-х,8-х, класів це: «Розвиток навичок спілкування», «Спілкування як основний засіб самоствердження особистості» та «Розвиток пізнавальних процесів», а також індивідуальні і групові консультації для батьків та учнів.

З метою створення атмосфери взаємоповаги, взаємодопомоги та співробітництва проводились конференції (для батьків 1-х, 5-х, 7-х класів), консультації практикуми, лекції, бесіди де розглянуті проблеми сім’ї, особливості спілкування з дитиною, аспекти вікової та педагогічної психології.

Протягом року проводилась просвітницька та розвивальна робота з педколективом гімназії з метою надання допомоги вчителям, класним керівникам у створенні програм індивідуальної роботи з учнями.

З червня 2009 року співпрацюємо з міжнародною організацією Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki «Spojrz inaczej”, являємось учасниками міжнародного проекту «Безпечна школа – школа без насилля». У рамках цієї співпраці, використовуючи досвід польських та Голанських колег психологів розроблена тренінгові програма з профілактики злості, агресії та насилля у дітей.

У цьому навчальному році проводились тренінги для класних керівників середньої та молодшої школи «Агресія і насилля у школі: методи реагування і профілактики». Результати роботи були представлені у м. Варшава. У наступному навчальному році планується продовжити роботу у даному проекті.

Соціально-педагогічний патронаж

Соціальним педагогом гімназії серед дітей пільгових категорій проводиться соціальний патронаж (лат. — покровитель, оборонець). Це одна із особливих форм захисту прав особистості, майна недієздатних та інших громадян у випадках, передбачених законом. Патронаж передбачає проведення в домашніх умовах профілактичних, оздоровчих санітарно-просвітницьких заходів, надання соціальних послуг.

Соціально-педагогічний патронаж сімей здійснюється з урахуванням їх віднесення до певних груп (багатодітні, малозабезпечені тощо) на основі спостережень з метою виявлення фізичного та психологічного стану членів сім'ї, характеру батьківсько-дитячих стосунків, забезпечення нормального сімейного виховання.

Досвід роботи свідчить про те, що бесіда і спостереження проходять більш ефективно, якщо батьки заздалегідь проінформовані про візит соціального педагога.

Мета соціального патронажу:
Ознайомлення з матеріальними умовами життя родини, її психологічним кліматом, особливостями поводження дитини в родині.
Визначення рівня педагогічної культури батьків.
Виявлення труднощів, які зазнають батьки у вихованні.
Вивчення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення.
Здійснення колективного, диференційованого й індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу отриманих даних про кожну родину.
Психологічний моніторинг, 2010-2011 н.р.
Психологічний моніторинг, 2009-2010 н.р.
Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогічний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
| Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Позакласна та виховна робота | Психологічна та соціальна робота, 2011-2012 | Галерея |
| Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|