Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Безпека дітей в Інтернеті
Гімназія в цифрах і фактах
Структура гімназії
Матеріальна база гімназії
Вимоги до зовнішнього вигляду учнів
Вступ до гiмназiї
Фінансовий звіт
Позакласна та виховна робота
Патріотичне виховання
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ДЛЯ БАТЬКIВ

Моніторинг якості освіти за 2016 - 2017 н.р.

В гімназії на кінець 2016-2017 н.р. навчалося 964 учні, з них
382 - учні 1-4 класів, з яких 281 - учені 2-4 класів,
582 - учні 5-11 клаів.

Серед 281 учнів 2-4 класів, що закінчили 2016-2017 н.р.,
76 - тільки з високими результатами навчальних досягнень;
177 - з високим і достатнім результатом навчальних досягнень.

Серед 582 учнів 5-11 класів, що закінчили 2016-2017 н.р.,
120 – тільки з високими результатами навчальних досягнень;
177 – з високим і достатнім результатом навчальних досягнень,
що складає 66,5 % від загальної кількості учнів 5-11 класів

Серед випускників 11 класів:
10 нагороджені Золотими медалями;
5 нагороджено Срібними медалями;
3 отримали атестат з високими результатами навчальних досягнень;

Серед випускників 9 класів:
8 учнів отримали свідоцтва з відзнакою.

258 учнів були членами клубу «Олімпік».

У Першому етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 235 учнів 5-11 класів гімназії
126 учнів – стали переможцями у Другому етапі Всеукраїнських олімпіад;
31 учень є переможцями Третього етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
1 учениця - переможниця IV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії - Філь Юлія, 8-Б клас.

В 2016-2017 н.р. в секціях і відділеннях наукового товариства МАН гімназії працювало 57 учнів 8–11 класів. Серед них стали переможцями
І (районного) етапу 37 учнів
ІІ (міському) етапі посіли призові місця 4 учні 8-11 класів, які нагороджені грамотами Київського територіального відділення МАН України.

Учень 11-Б класу Рувін Сергій отримав диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція правознавство, профільна дисципліна - історія України.


З 1978 по 2011 р. отримали середню загальну освіту 3436 випускників. Із них :
золотою медаллю нагороджено 188 випускників
срібною медаллю нагороджено 149 випускників

2 випускника – доктора наук:
Костилєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, доцент КПУ
Костилєв Михайло Володимирович - доктор медичних наук, професор, зав. відділенням інституту Стражеско

28 випускників - кандидати наук.

25 випускників працюють на керівних посадах у вищих державних установах керівниками управлінь та відділень (Кабінет Міністрів, Адміністрація Президента, Міністерствах, СБУ, МВС)

Депутатом Київської Міської Ради є випускник 1985 року Батрак Сергій

Пріоритетними напрямками роботи і завданнями гімназії
на 2016-2017 н.р. є:
Удосконалення змісту діяльності гімназії відповідно відповідно Державного стандарту загальної середньої освіти, Законів України «Про освіту», «Про середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти;
Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості;
Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі вивчення даних психологічних індивідуальних особливостей та аналізу досліджень стану здоров'я учнів;
Удосконалення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу;
Формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень знань, а і високий потенціал творчого, морального, фізичного розвитку і здоров'я;
Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природніх задатків, нахилів шляхом:
- включення до варіативної складової навчальних планів, курсів за вибором та факультативів;
- створення й апробація власних програм для ведення;
- залучення до проектної діяльності;
- залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН.
Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей із метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо;
Підвищення якості знань учнів шляхом впровадження в навчально-виховний процес ІКТ та використання інформаційної мережі Іnternet;
Забезпечення можливостей рівного доступу учнів для здобуття загальноосвітньої профільної та допрофесійної і професійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах реформування сучасного суспільства;
Створення умов для безперервного естетичного виховання засобами позакласної та позашкільної роботи;
Досягнення ефективної координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім'ї, громадськості щодо попередження правопорушень, бездоглядності, інших негативних проявів;
Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення залучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості;
Впровадження в освітній процес прогнозування навчальних досягнень учнів на основі само моніторингу, складання портфоліо;
Спрямувати роботу вчителів кафедри на вдосконалення мовленнєвих компетенцій учнів з метою інтеграції випускників гімназії в європейський освітянський простір;
Посилення цілеспрямованої роботи щодо поліпшення вивчення української мови;
Раціональне використання варіативної складової навчального плану;
Демократизація педагогічного мікроклімату, що грунтується на партнерстві всіх учасників навчально-виховного процесу.

В 2016-2017 н.р. педагогічний колектив гімназії буде продовжувати працювати над проблемами:
Формування інформаційно-комунікативного простору як засобу реалізації інноваційного підходу до забезпечення європейської якості освіти
Створення виховної системи як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання.

Філософія гімназії

Працюємо послідовно над технологією розвитку особистості, над створенням цілісної системи навчання й виховання.
Добиваємося єдності інваріантів викладацької і виховної роботи.
Сприяємо повноцінному фізичному розвитку особистості гімназиста формуємо навички здорового способу життя.
Спрямовуємо весь навчально-виховний процес на розвиток і саморозвиток дитини, на реалізацію її освітніх інтересів, розкриття творчого потенціалу особистості.

Кодекс гімназії

Вір у себе і вчись
Май почуття гідності
Будь самим собою; тут цінують кожного з Вас
Учись сам, не чекай, поки тебе навчить життя
Байдужість набагато шкідливіша, ніж нездатність щось робити
Черпай сили в собі; будь творчим
Пишайся своєю гімназією; вона особлива, як особливий і ти


| Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
| Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота | Патріотичне виховання | Психологічна та соціальна робота | Галерея |
| Учні про гімназію | Преса про нас | Відеоархів | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|