Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
2009-2010 н.р.
Галерея
Учні про гімназію
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Воробей Н. В. Воробей
Наталiя Василiвна

Соцiальний педагог
Сологуб Н. М. Сологуб
Наталія Миколаївна

Психолог
Пугіна С. М. Пугіна
Світлана Миколаївна

Психолог


Психологічний моніторинг, 2009-2010 н.р.

Протягом 2009-2010 н.р. проводились аналітичні дослідження учнів 5-11 класів, та науково-дослідницька робота по впровадженню інноваційної системи «Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учня». На підставі даних досліджень (вивчення рівня розвитку інтелекту, мотиваційної сфери, особистісних характеристик учнів з урахуванням їхніх реальних навчальних досягнень) були складені прогнози як для кожного учня окремо так і для класних колективів.

Психологічна служба гімназії діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку особистості. Основні її завдання полягають:
у повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей;
у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі вивчення її психолого – педагогічних особливостей.

Для забезпечення цих завдань у 2009-2010 н.р. були проведені такі діагностичні дослідження:
учнів 1-х класів адаптація шестирічок до навчання у школі;
учнів 4-х класів діагностування прозвитку пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення;
учнів 3-х класів діагностика обдарованості та творчих здібностей;
учнів 4-х класів діагностування процесу колективоутворення, взаємовідносин учнів у класі, та вад особистісного розвитку;
учнів 5 –х класів вивчення процесу адаптації молодшого школяра до умов навчання у середній школі (виявлення проблем у спілкуванні, навчанні, реакція на труднощі та невдачі);
учнів 7-х класів вивчення навчальних інтересів та здібностей учнів з метою надання рекомендацій вибору профілю навчання;
учнів 8-х класів діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;
учнів 10-х класів вивчення адаптації до умов профільного навчання, доцільність ранньої профілізації, психологічного клімату в класних колективах,рейтинг спецкурсів та факультативів, дослідження рівня навантаження;
вивчення вад особистісного розвитку та соціальної активності учнів 4-11 класів за допомогою діагностично – проектуючого комп’ютерного комплексу «Універсал».

Аналіз результатів діагностичних досліджень виявив необхідність проведення психологічної корекції окремих груп учнів. У 2009-2010 н.р. було проведено серію тренінгових занять для учнів 1-х, 5-х, 6-х, 8-х, класів це:
«Розвиток навичок спілкування»;
«Спілкування як основний засіб самоствердження особистості»;
«Розвиток пізнавальних процесів», а також індивідуальні і групові консультації для батьків та учнів.

З метою створення атмосфери взаємоповаги, взаємодопомоги та співробітництва у сім’ї в роботі з батьками проводились конференції (для батьків 1-х, 5-х, 7-х класів), консультації практикуми, лекції, бесіди де порушувались проблеми сім’ї, особливості спілкування з дитиною, аспекти вікової та педагогічної психології.

Протягом року проводилась просвітницька та розвивальна робота з педколективом гімназії з метою надання допомоги вчителям, класним керівникам у створенні програм індивідуальної роботи з учнями.

З червня 2009 року співпрацюємо з міжнародною організацією Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spojrz inaczej", являємось учасниками міжнародного проекту «Безпечна школа – школа без насилля». У рамках цієї співпраці, використовуючи досвід польських та голандських колег психологів розроблена тренінгова програма з профілактики злості, агресії та насилля у школі для вчителів. У цьому навчальному році проводились тренінги для класних керівників середньої та молодшої школи «Агресія і насилля у школі: методи реагування і профілактики». Результати роботи були представлені у м. Варшава. У наступному навчальному році планується продовжити роботу у даному проекті.

У 2009-2010 навчальному році проводилась науково-методична робота з педпрацівниками та психологами м. Києва. Проведено науково-практичні семінари на базі ІППО КМПУ ім. Б.Д. Грінченка:
«Соціальна адаптація першокласників: розвиток навичок спілкування» для психологів м. Києва;
«Обдарована дитина» для слухачів курсів підвищення кваліфікації для заступників з навчально-виховної та виховної роботи.

З 2008 року заключена угода про співпрацю з Київським національним лінгвістичним університетом, у рамках якої на базі гімназії пройшли практику студенти ІV курсу факультету психології.

Презентовано досвід роботи психологічної служби гімназії на всеукраїнському рівні це:
Доповідь про досвід роботи з обдарованими і творчими дітьми за результатами впровадження інноваційної системи «Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учня» на Всеукраїнській конференції «Обдарована дитина» у лютому 2010 року;
Друковані роботи у фаховому виданні газета «Психолог» №22(142) за листопад 2009року «Результати досліджень суїцидальних нахилів учнів», №25 (145) за лютий 2010 року «Соціальна адаптація першокласників: розвиток навичок спілкування»

Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогічний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
| Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Позакласна та виховна робота | Психологічна та соціальна робота, 2009-2010 н.р. | Галерея |
| Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|