Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Співробітництво з ВНЗ
Нашi досягнення
Вчителям
Семінари, конференції, виступи
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Фінансовий звіт
Позакласна та виховна робота
Патріотичне виховання
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


СПІВРОБІТНИЦТВО З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ


7 листопада 2013 року підписано угоду про співпрацю з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова.

Предметом даної угоди є створення умов для розвитку інтелектуально обдарованої молоді та довузівської підготовки учнів, співробітництво у сфері освіти, ефективне використання наявних інтелектуальних ресурсів партнерів - професорсько-викладацького складу, навчально-методичних досягнень, бібліотечного фонду, залучення новітніх світових досягнень і технологій в галузі освіти, подолання суттєвого розриву між загальноосвітнім та вищим навчальними закладами, підготовка майбутніх абітурієнтів до безболісного “входження” в професію, піднесення рівня їхньої загально предметної підготовки; співпраця предметних методичних секцій гімназії з відповідними кафедрами Університету; зміцнення престижу та авторитету педагогічної професії.


10 січня 2014 року в НПУ імені М.П.Драгоманова відбулася виїзна робоча нарада для вчителів гімназії № 143

Перед аудиторією виступили Перший проректор університету О.С.Падалка, директор гімназії Тросюк С.Д., голова батьківського комітету гімназії Бойчук М.А.

Метою робочої наради є координація зусиль ефективного використання наявних інтелектуальних ресурсів Університету та гімназії, розвиток співробітництва в галузі освіти, налагодження тісних зв’язків з Інститутами, що входять до складу Університету з відповідними кафедрами гімназії.

Серед найближчих планів нашої співпраці – майстер-класи викладачів і студентів, залучення учнів до університетських заходів різних напрямків, проходження практики студентів на базі гімназії тощо.


13 травня 2014 року ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Віктор Андрущенко зустрівся з вихованцями гімназії № 143 , директором навчального закладу Світланою Тросюк та головою Батьківського комітету гімназії Миколою Бойчуком. Випускники гімназії запам’ятають , напевно, на все життя, адже це була їх перша лекція. Віктор Петрович розповідав про сенс буття. Метою цього стало зміцнення престижу й авторитету педагогічної професії на теренах України та світу. У рамках угоди передбачається надання і обмін наукових та методичних матеріалів, організація педагогічної практики студентів, можливість проведення на базі гімназії та спільно з нею соціально-педагогічних експериментів, показових виховних і наукових заходів. Акцентом стало тісне переплетення теорії і практики навчально-виховного процесу.

Легкі міфічні сюжети, художні звороти, емоційно забарвлена мова професора – і в учнів загорілися очі. Кант, Ніцше, Камю – складні філософські сентенції, екзистенційні погляди, але з вуст Віктора Петровича – прості й зрозумілі, дуже сподобалися одинадцятикласникам. Вони активно приєдналися до розмови, цікавилися працями професора, його власними поглядами щодо тих чи інших питань. Результат і мораль – кожна людина варта щастя й може пізнати його, відкрити й реалізувати себе лише працею, самовдосконаленням, розвитком інтелекту.


| Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
| Мiжнародна дiяльнiсть | Співробітництво з ВНЗ | Нашi досягнення | Вчителям | Семінари, конференції, виступи | Для учнiв | Для батькiв |
| Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота | Патріотичне виховання | Психологічна та соціальна робота | Галерея |
| Учні про гімназію | Преса про нас | Відеоархів | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|