Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Методичне об'єднання вчителів класних керівників
Звiт про роботу методичного об'єднання вчителів
класних керівників за 2012-2013 н.р.
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Галерея
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ЗВIТ ПРО РОБОТУ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗА 2012-2013 н.р.

Протягом 2012-2013н.р. було проведено чотири методоб’єднання класних керівників та семінар-практикум. Було розглянуто такі питання:
Аналіз виховної роботи та позаурочної діяльності за 2012-2013н.р.
Створення річного плану, колективного плану гімназії
Затвердження алгоритму роботи класних керівників на І та ІІ півріччя
Робота з органами учнівського самоврядування
Робота школи «Лідер»
Підсумки місячника правових знань
Аналіз роботи гуртків та творчих об’єднань
Підсумки роботи на осінніх, зимових та весняних канікулах
Результативність рейтингу класів за І та ІІ півріччя
Підсумки новорічного свята
Проведення акції « Допоможи дитині зібратися до школи»
Методи та форми роботи класного керівника з батьками в сучасних умовах
Молодіжні субкультури
Роль класного керівника у формуванні особистості

За високі показники рейтингу активності класів були нагороджені такі класні колективи:

І півріччя:
І місце - 5-А, 5-В, 9-А, 11-В
ІІ місце – 7-А, 10-А
ІІІ місце – 8-Б, 7-Б, 10-В

II півріччя:
І місце - 5-А, 5-В, 6-В, 9-А
ІІ місце – 5-Б, 6-Б, 10-А
ІІІ місце – 8-Б, 10-В

Протягом 2012-2013н.р. засідання методоб’єднання класних керівників працювали над такими завданнями:

1. Актуальні проблеми виховання, ознайомлення з кращими зразками роботи класів та впровадження їх у практику;

2. Методична робота була направлена на результат – підвищення рівня психолого-педагогічної компетенції та особистісне і професійне зростання класних керівників;

3. Під час проведення методоб’єднань були розглянуті труднощі, недоліки та проблеми у практичній діяльності;

4. Регулярно проводились консультації для класних керівників, що працювали над складними проблемами. Так була надана практична допомога класному керівнику Пушкарь Т.С. з питань організації самоврядування в класі,Марченко О.Є.,Трухан В.А. – щодо подолання труднощів психологічного характеру. 5. За аналізом планів виховної роботи класних керівників треба особливо відмітити систему роботи і повне виконання плану Антощук Є.Г., Анікіну Л.П., Сень С.О., Перебийніс О.П., Невмержицьку О.Ф., Воробей Н.В.,Боримську Т.А., індивідуальну роботу з кожним учнем Паламарчук Н.С., Даниленко Р.А. активну участь в культмасових заходах і відвідування театрів та виставок Шаровою С.В. , Марченко О.Є., Паламарчук Н.С., Перебийніс О.П., виконання всіх напрямків виховної роботи в плані Євтушенко Н.С., Романенко І.В., Сіренко Л.М., Омельченко Н.З., багато ініціативи, творчості і новаторства за результатами виконання планів виховної роботи Сіренко Л.М., Ферульової М.С.,Воробей Н.В.

Протягом року проведено багато семінарів:
Районний семінар для заст. директорів з ВР та педагогів організаторів Оболонського районну «Розвиток творчих здібностей учнів в позаурочний час»;
Міський семінар директорів та заст. директорів м.Києва «Компетентнісний підхід у розвитку творчої особистості в позаурочний час»;
Семінар для класних керівників «Впровадження здоров’язберігаючихтехнологій у НВР»

Річний план гімназії щодо роботи методоб’єднання класних керівників виконано.

Завдання на наступний рік:
Звернути увагу на зміст і завдання родинного виховання, спільну роботу сім’ї і класного керівника
Робота класних керівників щодо згуртованості дитячих колективів 5х класів
Вироблення єдиних цілей та ідей на засадах співпраці і співтворчості
Провести шкільний етап конкурсу «Класний керівник року»
Удосконалення роботи шкільного парламенту «Сузір’я»


Головна сторiнка | Адмiнiстрацiя| Методичне об'єднання вчителів класних керівників: Звiт про роботу методичного об'єднання вчителів класних керівників, 2012-2013 н.р. |
| Символи гімназії | Самоврядування | Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв |
| Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота | Галерея | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|